Medische verklaringen

Een medische verklaring is een document waarin een arts een oordeel geeft over de gezondheid van een patiënt. Denk aan of de patiënt (medisch) gezond of fit genoeg is om bepaalde dingen wel of niet te doen.

Geen verklaring van uw eigen huisarts

De vereniging van artsen KNMG vindt dat een huisarts geen medische verklaring mag maken over een eigen patiënt. De KNMG vindt dat dit soort verklaringen alleen mogen worden gemaakt door een arts die de patiënt niet kent. Een onafhankelijke arts maakt namelijk een onafhankelijke beoordeling van de situatie. Zo nodig kan deze arts wel extra informatie opvragen bij de huisarts die de patiënt behandelt. Maar alleen na toestemming van de patiënt.

Uitleg in ‘weigeringsbriefje’

Om patiënten uit te leggen waarom de eigen huisarts geen verklaring geeft, heeft de KNMG het zogenaamde ‘weigeringsbriefje’ opgesteld. Dit “weigeringsbriefje” is er in verschillende talen.

Waar kan ik wel terecht?

Voor uw medische verklaring en (rijbewijs)keuring:

https://mediboeg.nl/home

https://www.keurdokter.nl

http://www.preventix.nl

En voor een mantelzorgverklaring?

Een officieel bewijs dat u mantelzorger bent, bestaat niet. Toch vragen steeds meer organisaties hierom. Vaak wil de organisatie die om een mantelzorgverklaring vraagt dat deze wordt afgegeven door een huisarts. Maar huisartsen geven deze verklaringen niet meer af.

Wordt u gevraagd aan te tonen dat u mantelzorger bent? Verzamel dan zoveel mogelijk andere informatie en ‘bewijs’. Lees want u kunt doen op: https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/mantelzorg/hoe-toon-ik-aan-dat-ik-mantelzorger-ben

Heeft u nog vragen over de mantelzorgverklaring? Bel de Mantelzorglijn voor informatie en advies: 030-760 60 55.