Praktijkinformatie

De  praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

U kunt van 8.00 uur tot 10.00 uur een afspraak maken voor het spreekuur. Heeft u langere tijd nodig, dan graag een dubbele afspraak maken. Dit is ook de tijd voor het aanvragen van visites voor die dag.

Tel: 0227- 591234      1 spoed, 2 doktersassistente, 3 herhaalrecepten, 4 apotheek

Email: elft@ezorg.nl

Via het praktijknummer krijgt u de assistente aan de lijn. Deze lijn wordt veel gebruikt en kan dus bezet zijn. U komt dan in de wachtstand.

Voor spoed kiest u een 1! U krijgt dan altijd voorrang. Alléén tijdens praktijkuren wordt u op dit nummer direct te woord gestaan.

De medicatie kan afgehaald worden tussen 15.00u en 17.00u.

Tijdens avond, nacht, weekend en feestdagen, kunt u in geval van medische spoed, bellen met de huisartsenpost in Den Helder: 0223 670470.

Kunt u, door omstandigheden, onverhoopt niet op uw afspraak komen dan verzoeken wij u dringend om deze tijdig (uiterlijk de dag ervoor) af te zeggen. Als u niet verschijnt op uw afspraak, of deze niet minimaal 24 uur van tevoren heeft afgezegd, kunnen wij een wegblijftarief van € 25,00 in rekening brengen. Deze wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.